BETA: Coronamaatregelen aangescherpt, hoe regelt u het?

BETA, Covid-19, maatregelen
Beeld: Pixabay

De afgelopen weken is een zogeheten ‘wake-up call’ geweest van het kabinet tijdens de persconferentie over het coronavirus. De besmettingen van het virus nemen weer meer toe en er wordt minder goed aan de afgekondigde maatregelen gehouden. Dit heeft er in geresulteerd dat bepaalde versoepelingen weer zijn teruggedraaid. Op de werkvloer is het ook uiterst belangrijk om de regels strak na te leven op het gebied van 1,5 meter en hygiëne.

Als u, bijvoorbeeld met een carwash, veel klanten mag verwelkomen is het reinigen van plekken die veel worden aangeraakt (deurklinken, pinautomaten, koffieautomaat) grondig en consistent moeten worden schoongemaakt. Ook is het essentieel om met stickers en posters duidelijke instructies te verlenen met betrekking tot het in acht nemen van de 1,5 meter afstand.

Let er daarom goed op of alle stickers nog duidelijk zijn voor uw klanten en dat uw personeel goed op de hoogte is van de geldende regels. Heeft u vragen met betrekking tot dit onderwerp? Neem dan contact op met BETA Wassen via 010-411 1180 of mail naar steven@eendrachtbv.nl

Bron: BETA