Nieuwe WashTec wasstraat bij Shell v.Slingelandtstraat Amsterdam

Recent heeft WashTec de oude wasstraat (Christ) vervangen. De wasgelegenheid werd verbouwd. Naast de wasstraat heeft dit Shell tankstation ook enkele wasboxen. In week 46 werd met verbouw begonnen. In de kerstvakantie kon men weer autowassen in de nieuwe wasstraat.

Hieronder beschrijving van dit project en productspecificaties:

Tip: houd smartphone horizontaal

Naam Project
Adres

Start bouw
Open

Hoofd aannemer

Aantal straten
Aantal componenten
Lengte kettingbaan
Lengte totaal
Leverancier/Model
Aantal zijborstels
Aantal dakborstels
Droog systeem & zo
Stofzuigen
Water

Wasstraat Shell v.Slingelandtstraat Amsterdam
v.Slingelandtstraat 45,  Amsterdam

week 46
week 51

WashTec

1
14
28 meter
36 meter (incl voorwas deel)
WashTec / SL50
6
2
2+1 blaasdroger. (2x 7,5kW zijblaasmonden, 1x contourvolgende en roterende dakblaasmond met 2x 3.5kW motoren, nadroogstation met 1x dakwals en 2x zijwalsen

2 losse WashTec units
Oppompen: Bestaande bron vernieuwd i.c.m. hergebruik waswater

Bekijk wasstraten WashTec