Van Holland distributeur van IPE filter

ipe water filter wasstraat

Berrie Wolters

Begin dit jaar heeft u in dit vakblad en op onze website (cleaningstation-carwash.nl) een uitgebreid artikel kunnen lezen over het IPE waterfilter systeem. Dit systeem is o.a. in staat om volledig automatisch het opgevangen vuil uit het filter te verwijderen. Bedenkers van dit systeem zijn Renald Moens van Carwash 360 en Frank Walraven. Inmiddels zijn er zo’n 9 carwashlocatiesmet dit systeem uitgerust en de animo vanuit de nationale- als ook internationale carwashsector is groot. Gezocht werd naar een distributeur om de vraag op te vangen. Aangezien Frank Walraven vele jaren werkzaam is bij Van Holland Stofzuigsystemen is uiteindelijk voor dit Montfoortse bedrijf gekozen.

Martin van Zetten van Van Holland BV: “Het IPE filter systeem is bezig het watermanagement bij carwashes totaal op de kop te zetten en heeft dan ook een enorme potentie. Ik wist natuurlijk al een langere tijd dat Frank hiermee bezig was en we hebben regelmatig hierover gesproken. Binnen Van Holland is Frank verantwoordelijk voor de carwashbranche en een 2e pet van IPE zou alleen maar voor onduidelijkheid zorgen binnen de branche. Doordat het IPE systeem nu ook onder de paraplu van Van Holland valt is dit verholpen.”

Frank Walraven: “We kunnen ondernemers producten aanbieden op gebied van centraal stofzuigsystemen en watermanagement. Qua orders van stofzuigsystemen zit het al goed, maar de animo voor het IPE filter is booming. Er zijn de laatste jaren veel wasstraten gebouwd die volledig op osmosewater wassen en dit water direct na het gebruik lozen op het riool. Dit is uiteraard de meest schone manier “ voor het wassen van auto’s” , maar het niet hergebruiken van dit water is niet echt meer van deze tijd. Ik verwacht dat vanuit de overheid de kosten voor het loze per m3
water flink zullen toenemen in de toekomst om zo de wasbedrijven te dwingen hier anders mee om te gaan. Daarnaast is het een uitstekend alternatief voor de vaak kostbare en zeer bewerkelijke traditionele waterrecyclingsystemen.”