BOVAG: “Er zijn momenteel 4.131 tankstations in Nederland. Dat aantal is nagenoeg stabiel
vergelijken met de vorige meting uit 2018: 4.121. Maar de groei van onbemande stations zet
door. Het aandeel onbemande pompen is nu 56 procent, tegen 51 procent in 2018. In 2003
was nog maar 14 procent van de tankstations onbemand. Dat blijkt uit de BOVAG-publicatie
Tankstations in Cijfers 2023.

Carwash
Redactie: “In de afgelopen decennia zijn veel bemande tankstations onbemand geworden. Bij een groot deel daarvan is ook de roll-over gesloten en vaak werden de aanwezige wasboxen opengehouden. Momenteel zie je de trend dat oliehandelaren juist nieuwe onbemande wasconcepten opzetten bij hun onbemande tankstations, zie Marees met WashKing, Berkman met Basic Wash etc. Uit het WPP Carwash en Tankstation-bestand blijkt dat:

• Iets meer dan 1300 tankstations een carwashgelegenheid heeft
• Er bij 277 onbemande tankstations een wasgelegenheid bevindt
• Bij deze 277 onbemande tankstations met wasgelegenheid is 42% gelieerd of gelegen aan
een autobedrijf
• Van deze 277 onbemande tankstations met wasgelegenheid hebben of zijn gelegen bij:
      146 een roll-over
      191 wasboxen
       20 een wasstraat (lees: op het terrein van 20 wasstraten bevindt zich een onbemand tankstation)

Bron: WPP Carwash data

Deel dit artikel:

Leave a comment