Bron: BOVAG

Onder andere de grote banken en MKB-Nederland hebben afgelopen maand hun handtekening gezet onder een nieuw Convenant Contant Geld. Het gebruik van contant geld neemt af in Nederland, maar het is nog steeds een wettig betaalmiddel. In het convenant staan afspraken over bijvoorbeeld de beschikbaarheid van geldautomaten en het bevriezen van kosten bij het storten of opnemen van geld. De afspraken gelden in ieder geval voor vijf jaar en ook BOVAG ondersteunt het convenant.   

Er is een norm afgesproken voor het aantal geldautomaten binnen een straal van 5 kilometer, zodat er voldoende mogelijkheid is om geld af te storten en op te nemen. Ook zijn er afspraken gemaakt over de snelheid waarmee storingen opgelost moeten worden. Verder mogen er door banken geen extra kosten worden berekend voor het afstorten van biljetten van 200 euro en tot medio 2023 worden door banken en Geldmaat geen tariefsverhogingen of volumebeperkingen doorgevoerd. Tevens is afgesproken dat er geen klantgroepen uitgesloten mogen worden van bijvoorbeeld het afstorten van contant geld. Onderzoek naar betalingen moet altijd op een individu gericht zijn. Ook een standaard tarief vaststellen voor contante betalingen mag niet als anti-witwasmaatregel worden gebruikt. De naleving van het convenant wordt gemonitord, waarbij BOVAG in direct contact staat met De Nederlandsche Bank. 

Standpunt BOVAG
BOVAG ziet dat er in de mobiliteitsbranche ook steeds meer digitaal wordt betaald en wil dat ook ondersteunen. Tegelijkertijd vindt BOVAG dat er nog steeds contant betaald moet kunnen worden en dat dit op een veilige en betaalbare manier in de lokale omgeving afgestort moet kunnen worden bij de banken. Daar maakt BOVAG zich hard voor nu sommige banken (te) veel drempels opwerpen en tarieven verhogen. We zijn dan ook blij met de afspraken in het convenant. 

Loopt u als BOVAG-lid desondanks tegen problemen aan bij uw bank, neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via
030 659 53 00 of 
ledenadvies@bovag.nl. 

Deel dit artikel:

Leave a comment