Bron: BOVAG
Werkt u met gevaarlijke stoffen? Let dan op dat u het ‘stoffenonderdeel’ van uw RI&E op orde heeft. De verplichtingen zijn hetzelfde gebleven, maar sinds februari 2022 hanteert de Arbeidsinspectie een strenger boetebeleid voor het niet op orde hebben van het werken met gevaarlijke stoffen. De inspectie kan overgaan tot het direct uitdelen van een boete.

Wanneer u met gevaarlijke stoffen werkt, moet u inventariseren met welke dat exact zijn. Ook moet u een blootstellingsbeoordeling maken en de te nemen maatregelen op een rijtje hebben. Lees verder om te kijken of u aan de eisen voldoet of om te kijken wat u te doen staat. 

Reden wijziging boetebeleid 
Tot vorige maand werd een bedrijf dat het stoffendeel in de RI&E niet op orde had gewaarschuwd. Het overtredende bedrijf kreeg enige tijd om dit alsnog in orde te maken. De Arbeidsinspectie zag dat bedrijven pas na die waarschuwing goed met dit onderwerp aan de slag gingen. Omdat het werken met gevaarlijke stoffen grote gevolgen kan hebben voor de gezondheid, is besloten om het direct beboetbaar te maken. Het gaat om een boete van € 5.000. Bij kleine fouten kan nog wel een waarschuwing worden gegeven.   

Gevaarlijke stoffen 
Wat is dan een gevaarlijke stof? Een gevaarlijke stof levert gevaar op voor de gezondheid. Meer informatie hierover is te vinden in de arbocatalogus. Zo’n stof kan in een product zitten, maar kan ook ontstaan tijdens werkzaamheden. Denk bij dat laatste aan lasrook. Remmenreinigers, koelvloeistoffen, brandstoffen, ontvetters en ook sommige  schoonmaakmiddelen zijn producten waar gevaarlijke stoffen in kunnen zitten.  
Op producten met gevaarlijke stoffen staat een etiket met een gevarensymbool. Bij twijfel kan de leverancier om productinformatie worden gevraagd.  
Voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen is het verplicht om aandacht te hebben in de RI&E voor die stoffen. In alle (branche) RI&E’s waar BOVAG-bedrijven onder kunnen vallen, is dit onderwerp meegenomen.

Deel dit artikel:

Leave a comment