BOVAG WinterWasWeken verplaatst naar 2022

 Het bestuur van BOVAG Autowas- en Poetsbedrijven heeft besloten de WinterWasWeken voor 2021 door te schuiven naar volgend jaar. Door de verlengde lockdown, de avondklok en verdergaande reisbeperkingen vond het bestuur zo’n actieperiode onverstandig en ongepast.

De actie verplaatsen naar maart of april had geen zin, omdat de winter dan immers (goeddeels) voorbij is. Deelnemers zijn geïnformeerd per e-mail. Zij kunnen alle kanskaarten vernietigen en ontvangen geen factuur voor deelname aan de BOVAG WinterWasWeken-actie 2021. Aanmeldingen voor deelname worden doorgeschoven naar 2022. Zodra de voorbereidingen eind dit jaar weer worden opgestart, ontvangen de BOVAG-leden hier nieuwe informatie over.

 Alle bandenpompen online te vinden

Met de nieuwe webapplicatie watismijnbandenspanning.nl kunnen automobilisten nu eenvoudig checken wat voor hun auto de juiste bandenspanning is. Op de website vindbandenpomp.nl zijn alle bandenpompen in Nederland te vinden. Om de automobilisten op weg te helpen, ontwikkelde het programma Kies de Beste Band in samenwerking met bandenproducent Vredestein de webapplicatie. Dit is in feite een online en interactieve versie van de grote tabel van Vredestein die op veel bandenpompen bij tankstations te vinden is. De website vindbandenpomp.nl toont tevens of het gebruik van de getoonde apparaten wel of niet gratis is en of deze 24/7 of alleen tijdens openingsuren beschikbaar zijn. Uw eigen pomp kunt u daarvoor ook aanmelden, voor zover deze nog niet getoond wordt. Het programma Kies de Beste Band is een initiatief van onder andere het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, VACO, RAI Vereniging en BOVAG.

Gratis LPG-training voor BOVAG-leden

Medewerkers van BOVAG-tankstations kunnen gratis de ‘E-learning LPG’ volgen, waar en wanneer zij willen. Als werkgever vraagt u vraagt de training aan bij ons opleidingsinstituut Innovam en u kunt hem vervolgens toewijzen aan de betreffende medewerker.

In de training komen volgende onderwerpen aan bod: kenmerken van LPG, verschillende installaties, standaardcontroles, herkennen van diverse gevaarlijke situaties, welke maatregelen wanneer te nemen, noodprocedure. De training duurt ongeveer een uur en bereidt de medewerker voor op een toets die, bij voldoende resultaat, recht geeft op het ‘Certificaat E-learning LPG’. Uw medewerker bepaalt zelf waar en wanneer hij de training volgt en de toets doet, binnen een periode van 90 dagen. Ga naar de website innovam.nl om deze training aan te vragen.

Loonsverhoging conform cao

In de cao voor Tankstations en Wasbedrijven is afgesproken dat de lonen per 1 februari 2021 met 70 euro verhoogd worden. Dit geldt voor de feitelijke salarissen en voor de salaristabellen. Voor parttimers is de loonsverhoging naar rato.

Cao-salarisverhogingen gelden vanaf functiegroep 2. Functiegroep 1 is namelijk gelieerd aan de Wet minimumloon en zal dus conform wettelijke bepalingen aangepast worden. Wanneer u als werkgever tot 1 december 2009 onder de cao voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf viel, dan bent u verplicht om de functiejarentabel toe te passen. In de overige gevallen past u een eigen systeem toe. Functiejaren zijn de jaren die een werknemer in zijn functie werkt bij de werkgever, vanaf het moment dat hij de minimumleeftijd voor de functiejaren-opbouw heeft bereikt, te weten 21 jaar. Heeft u vragen over de loonsverhoging? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030–6595300 of ledenadvies@bovag.nl.  

 

Deel dit artikel:

Leave a comment