Bron: BOVAG
Op 31 december 2021 loopt de cao voor tankstations en wasbedrijven af. Cao-partijen zijn met elkaar in gesprek over een nieuwe cao, maar het lukt niet om voor 1 januari 2022 een nieuwe cao af te sluiten. Er breekt dan ook een cao-loze periode aan. Wat dat voor u betekent, leest u hier. 

Nawerking  

Totdat er nieuwe afspraken zijn gemaakt, blijft de huidige cao gelden voor medewerkers die bij u in dienst zijn op 31 december 2021. Dit heet ‘nawerking’. De cao is namelijk onderdeel geworden van de arbeidsovereenkomst. Voor nieuw personeel dat op of na 1 januari 2022 bij u in dienst komt, geldt deze nawerking niet. Totdat er een nieuwe cao gesloten wordt, is op deze groep medewerkers geen cao van toepassing.  

BOVAG adviseert om de verlopen cao ook op nieuwe medewerkers toe te passen. Een nieuwe cao zal namelijk ingaan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022. Als u dan wat anders afgesproken heeft met nieuwe medewerkers dan moet dit teruggedraaid worden wanneer deze afspraken in strijd zijn met de nieuwe cao. 

Wettelijke proeftijd 

Bij het aannemen van nieuw personeel vanaf 1 januari 2022 moet u letten op de proeftijd. Aangezien er geen cao van toepassing is, kunt u ook geen gebruik maken van ‘afwijkingen van driekwartdwingend recht’ die in de cao staan. Dit zijn bepalingen in de wet waarin de mogelijkheid wordt geboden om hiervan in de cao af te wijken. Een voorbeeld hiervan is de proeftijd. U kunt vanaf 1 januari 2022 alleen een proeftijd volgens de wettelijke regeling aangaan. Dit betekent een proeftijd van maximaal één maand bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, voor een periode korter dan twee jaar. 
 
Op het moment dat er weer een cao gesloten wordt, is de cao automatisch van toepassing op al uw personeel. Dit geldt dus ook voor de medewerkers die na het aflopen van de huidige cao in dienst zijn gekomen. 

Cao-gesprekken 

Op donderdag 13 januari praten cao-partijen verder over een nieuwe cao voor tankstations en wasbedrijven. 

Vragen?

Heeft u vragen over de cao tank en was? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl.   

Deel dit artikel:

Leave a comment