Berrie Wolters
Tim Matyn is al ruim 25 jaar bevriend met een carwashondernemer in het Zuiden van het land. Tijdens één van hun ontmoetingen kwam het chemieverbruik ter sprake. Tim Matyn: “Op zijn verschillende locaties verbruikt hij jaarlijks ongeveer 40.000 liter chemie en dus duizenden jerrycans. Elke dag moesten medewerkers deze verwisselen en wegwerken. Daar zou iets op gevonden moeten worden, verzuchtte zijn huidige vennoot. Na een rondje brainstormen en vanuit de ervaring in de petroleum business vonden zij een oplossing voor deze vervuilende kwestie.” Resultaat: het gebruik van 1500 liter dubbelwandige chemie containers. Het bedrijf GoGreen&Clean van Tim Matyn is sinds enkele maanden een feit.

Tim Matyn vervolgt: “Uiteraard heeft de pilot op de locaties van de ondernemer plaats gevonden. Hij heef al enkele maanden 6 containers van 1500 liter staan. Dit scheelt enorm veel handelingen voor zijn medewerkers en aanzienlijk minder transportbewegingen bij de leverancier. Maar de verminderde afvalberg en CO2 reductie hieraan gekoppeld heeft ook een zeer gunstig effect op het milieu. Op onze website kan de carwashondernemer heel simpel zijn eigen winst berekenen, die al snel meer dan 10% bedraagt (los van het feit dat er veel minder chemisch afval in roulatie komt). Door het uitschakelen van de plastic jerrycans voorkomt men uiteraard de prijsstijgingen op de oliemarkt en dus een duurder product.”

gogreen

 

GoGreen Calculator

Op de website kunt u carwash-ondernemer door het invullen van uw verbruik gegevens, zeer eenvoudig de  eventuele jaarlijkse besparing uitrekenen.

Klik op de afbeelding hiernaast en ga op de website naar hoofstuk Calculator

Inmiddels is het concept bij meerdere  locaties toegepast. Gekozen is voor een 1500 liter container omdat deze dubbelwandig en extra veilig is. “We richten ons met de containers in eerste instantie op de heavy-use producten zoals voorreinigers en shampoo. Daarnaast zijn er ook nog containers van 3000 en het maximum volume bedraagt 5000 liter. Het betreft  een minimale investering maar bij een lange termijn afspraak nemen wij de kosten voor het plaatsen van de containers voor onze rekening.”
GoGreen&Clean laat zijn chemieproducten momenteel produceren in de fabriek van Dr Stöcker. “Zij zagen als eerste het voordeel van dit containerconcept en daarnaast hebben zij met Bag-in Box verpakking een milieuvriendelijk alternatief.”  

Ontzorgen
GoGreen&Clean is een onafhankelijke vennootschap die de carwash-, truck- en autocarwereld ondersteunt in het ontwikkelen van duurzamer werken met de chemische componenten van deze branche. GoGreen&Clean plaatst vaste tanks van minimaal 1500 liter voor het optimaliseren van de logistiek maar vooral het ontzorgen van de ondernemers. Niets is zo belangrijk als een goed product in een goed concept. Het concept van GoGreen&Clean denkt aan iedereen in onze omgeving. Want de omgeving en de toekomst daar draait het om. Tijd en geld besparen maar vooral onze toekomst garanderen door duurzaamheid. Daarom is het belangrijk om de feiten en de voordelen goed te kennen.

De 17 voordelen

SAVE TIME

1.Minder bestelmomenten voor aanvulling van stock
2. Minder administratie van bestellingen en facturen
3. Minder afvalverwerking
4. Minder omwisselen van jerrycans
5. Minder controle en aanname van bestellingen

SAVE MONEY

6. Minder resthoeveelheid uit de jerrycan te halen
7. Flexibiliteit van personeel
8. Preventie op medische letsels
9. Kosten van afvalverwerking te schrappen
10. Volumeaankoop en samenwerking
11. De prijsverhoging van dure grondstoffen op jerrycans tegen te gaan
12. Diefstal

SAVE THE FUTURE

13 Minder transport op de baan voor leveringen
14. Minder gebruik van plastic jerrycans
15. Minder verwerking chemisch restafval
16. Betere bescherming door dubbelwandige tanks
17. Een beter Corporate imago door medewerking aan de CO2-reductie

 

Meer Informatie

Deel dit artikel:

5 Comments

 • W.Zadel
  November 1, 2021 Reply

  Voldoet het ook aan de PGS15, waarin maximale volumes staan m.b.t ADR 8 goederen?
  Hoe is het gesteld met vloeistofdichte voorzieningen bij zulke grote volumes en is er een keurmerk cq. toelatingsnummer hiervoor?

 • Wybe Zadel
  November 1, 2021 Reply

  833 x 25 is 20825 liter, volgens het redactionele stuk zou dat overeenkomen met 6 dubbelwandige tanks van 1500 liter (is 9000 liter)….
  Uehhhh

  • Tim Matyn
   November 1, 2021 Reply

   Geachte Heer Zabel,

   wij moeten u inderdaad bevestigen dat 360 jerrycans gelijk zijn aan 1 maal de installatie die afgebeeld staat. Bedankt voor uw opmerkzaamheid.

 • Tim Matyn
  November 1, 2021 Reply

  De DUBBELWANDIGE tanks waarmee wij werken mogen producten als Anti vries, AD Blue, Benzine, Diesel en vele andere bewaren.
  Ze mogen dus ook zeker onze producten opslaan die alle de algemene en wettelijk verplichte goedkeuringen dragen.
  De tanks zijn rechtstreeks aangesloten op de wasstraat zelve en zodanig geen stockage maar wel werkhoeveelheid om het proces te kunnen voldoen.
  Wij bieden dus meer bescherming voor het milieu dan de gebruikte enkelwandige jerrycans en andere varianten EN hebben daarnaast als voordeel dat de carwash ondernemer meer tijd en geld bespaart.

 • Wybe Zadel
  November 1, 2021 Reply

  Beste heer Matyn, mijn achternaam is Zadel en niet Zabel zoals u had kunnen lezen.
  In Nederland zijn er wettelijke voorschriften m.b.t gevaarlijke stoffen (opslag, transport etc.).
  Deze voorschriften staan in de PGS-15.
  Los van het feit of uw tanks nu dubbelwandig zijn en geschikt zijn voor andere stoffen is het opgestelde volume veel te groot, ook dit kunt u teruglezen in de PGS-15.
  Bovendien wordt er in de PGS-15 onderscheid gemaakt tussen werkvoorraad en opslag voorraad.
  De werkvoorraad is het volume wat normaliter maximaal gedurende een dag verbruikt zou kunnen worden en dat is, lijkt mij, niet 6 x 1500 liter!
  Misschien gelden er in België andere regels?
  Kunt u aangeven waar bij een eventuele brand in de Carwash de inhoud van 6 x 1500 liter ADR-8 blijft?

Leave a comment