Moderne mega-autowasstraten met afvalwaterstromen van meer dan 60 m³/uur moeten, bij gebruik van waterrecycling, enorme volumes aan ondergrondse putten installeren voor de juiste bezinking van het afvalslib. Zonder de juiste bezinking werkt namelijk geen enkel recyclingsysteem goed. Nadeel van het plaatsen van al deze extra slibvangputten is de grote investering die hiermee meestal gemoeid gaat. Het (1) benodigde grondwerk, (2) het onderheien, (3) het afvoeren van grond en (4) het gebruik van een bronbemaling kost een vermogen. Zeker in het westen van Nederland met zijn slappe bodem en hoge grondwaterstanden is dit systeem een uitkomst. Jakob van Nimwegen van Wasserschmidt: “Bij een recent bouwproject in de Randstad liepen deze kosten zo hoog op dat de nieuwbouw daardoor bijna niet doorging. De putten hebben we uiteindelijk gedeeltelijk bovengronds moeten plaatsen, waardoor meer dan 100.000 euro kon worden bespaard”

“Bovenstaande problematiek heeft Wasserschmidt ertoe aangezet om een innovatief slib- water-afscheidingssysteem te ontwikkelen waardoor enkel 1 slibverzamelput van 10 m³ hoeft te worden gezet i.p.v. 4 putten van elk 20 m³, zodat belangrijk kan worden bespaard op de bouwkosten en operationele kosten. Dit systeem is met name geschikt voor de grotere wasstraten, zeg vanaf 80.000 wassingen/jaar.”
 
Hij vervolgt: “Een tunnelwasstraat met een afvalwaterstroom van 60 m³/uur genereert enorm grote hoeveelheden slib. Het goed bezinken van dit slib heeft een bepaalde tijd nodig, immers het is de zwaartekracht die hiervoor zorgt en dat kost tijd. Het aantal wassingen per dag fluctueert nogal: de ene dag wast men 200 auto’s op een dag, de volgende kunnen het wel 1000 zijn. Kijk maar naar de dagen van Sahara zand. In onze offertes gaan we altijd uit van piekwassingen, immers dat moet ons BioClassic Systeem aankunnen. Met het nieuwe slib-water-afscheidingssysteem wordt het ‘probleem’ slib op mechanische wijze via lamellenafscheiding uit de kringloop gehaald en apart opgeslagen.

Tekst gaat onder afbeelding verder

Uitleg tekening 

 1. Vanuit de goot van de tunnelwasstraat stroomt ál het afvalwater eerst in de boogzeef voor het verwijderen van grofvuil
  De boogzeef is een eenvoudig mechanisch en statisch filter met een filteroppervlak dat een parabolische vorm heeft. Het voordeel van deze vorm is dat het grofvuil, dat uit het water wordt gezeefd, vanaf de zeef naar beneden glijdt, terwijl het water er doorheen stroomt.
  De boogzeef is zelfreinigend en uitstekend geschikt voor het scheiden van grovere vervuilingen, zoals kiezelstenen, bladeren, sigarettenpeukjes, antenneklevers enz.
  Dit grovere afval valt automatisch in een afvalcontainer.
 1. Vanuit de boogzeef wordt het afvalwater doorgepompt naar de lamellenafscheider(s) voor de water / slibscheiding
  Alles wat nog kan bezinken, zoals bijv. fijn zand, wordt hier mechanisch van het afvalwater gescheiden. Het afgescheiden slib wordt vervolgens doorgepompt naar de slibverzamelput. De aanvoer van het slib/watermengsel in deze slibverzamelput is met deze technologie vele malen geringer dan voorheen, waardoor natuurlijk een verbeterde bezinking omdat er eenvoudigweg meer tijd en rust is. Via een overloop stroomt het overtollige water terug in de afvoer van de tunnelwasstraat en daarmee is de kringloop weer compleet.
 1. Vanuit de lamellenafscheider stroomt het voorgezuiverde afvalwater in de bioreactoren voor de biologische zuivering van het afvalwater.
  In de bioreactoren worden de opgeloste stoffen, zoals olie en chemie, op biologische wijze uit het afvalwater verwijderd

 

Tijdens slibafzuiging kan ondernemer gewoon doorwassen!

In het kort de voordelen van het BioClassic slib-separatie-systeem:

1)Slibopslag en slib-bezinking worden volledig losgekoppeld van de kringloop van het BioClassic-Systeem. Resultaat: Verbeterde en stabiele recyclewaterkwaliteit, ook op de meest extreme wasdagen!!

2)Voor slibafzuiging hoeft de tunnelwasstraat niet te worden gesloten en kan gewoon worden doorgewassen. Resultaat: Geen verlies van omzet tijdens het leegzuigen van slibvangputten!!

3)Aanzienlijk minder slibvangputten nodig, enkel een slibverzamelput voor de opslag van slib.
Resultaat: Een belangrijke investeringsbesparing op betonputten en grondwerk

4)Bewezen techniek op een nieuw niveau gebracht van operationele robuustheid.
Resultaat: Betrouwbaar en stabiele recyclewater-eigenschappen op een niveau waar alle andere recyclewatersystemen moeten afhaken.

Deel dit artikel:

Leave a comment