Berrie Wolters
Met decennia aan ervaring in het automatiseren van industriële productieprocessen o.a. bij NedCar, DSM en diverse machinefabrieken, werd John Hulscher in 2020 benaderd met het verzoek eens te kijken bij enkele IMO waslocaties. John Hulscher: “IMO was niet meer actief in Nederland en sommige ondernemers wilden toch verder met autowassen maar men kon niet over de software van de wasstraat beschikken en er waren vaak geen goede tekeningen aanwezig. Men had last van storingen, soms zelfs een totale fall-out. Met handige trucjes wist men de wasstraat dan wel draaiende te houden, maar dat is natuurlijk ‘not-done’. Ik heb de software van het besturingssysteem beschikbaar gemaakt, waarna , in een aantal gevallen ook de hardware geupgrade is, dit is  het gebruik van en de mogelijkheden met de wasstraat ten goede gekomen.”

John Hulscher ziet mogelijkheden in de car- en ook truckwashbranche en heeft inmiddels het bedrijf Bubble Wash Automation opgericht. “Ik heb veel waslocaties bezocht en er staan best wel wat relatief oude wasinstallaties in ons land. Er kan dan een minder verfijnd en continue wasproces worden geboden en ook het implementeren van bijvoorbeeld contactloos betalen en/of kenteken-herkenning ed, wat we overigens ook verzorgen, wordt ingewikkeld. Bij veel locaties vinden betalingen dan ook nog handmatig plaats. Momenteel heb ik enkele wasstraatlocaties van een geupdate besturing voorzien, bijvoorbeeld bij Carwash Heerlen.  

bubble wash

Praktijk Case
Bij deze wasstraat was de software niet meer toegankelijk. Bubble Wash Automation heeft deze toegankelijk gemaakt en geüpdatet. De voordelen zijn oa te vinden in de bediening en het verkrijgen van belangrijke kengetallen. John Hulscher: “In de oude situatie werkte men met  een simpele 2-regelig bedieningsdisplay met een zeer ingewikkelde werkprocedure (zie foto Onder Links, Bestaand). Er hing enkele papieren A4’tjes op de besturingskast met uitgebreide handleiding om de wasstraat bij te stellen of storingen op te lossen

bubble wash

Erg omslachtig maar ook foutgevoelig. Ik heb deze vervangen door een groter, touchscreen, display die eenvoudig is te bedienen. Het display geeft duidelijk de storingscode aan op het scherm, in geval van de foto rechts code 23. In deze case moet de medewerker in de papieren handleiding kijken wat te doen bij storing nummer 23, maar er kan een verklarende tekst bij de code toegevoegd worden, bijvoorbeeld: linker wasborstel is uitgevallen, controleer automaat 12F3. Je kunt elke gewenste storing koppelen aan een nummer.
Voordeel hiervan is dat er automatisch een storingslogboek wordt aangemaakt en het voor de ondernemer inzichtelijk wordt welke storingen er regelmatig voorkomen. Door deze te verhelpen wordt de continuïteit van het wasproces gewaarborgd (omzet garantie), maar kunnen ook kostbare (vervangings-)reparaties voorkomen worden (kosten minimalisatie).  Periodiek wordt er een update gemaakt zodat bij een eventuele totale uitval altijd de actueelste software terug te halen is.”

    Zelfs buitentemperatuur is te koppelen aan het aantal wassingen

Kengetallen & zo
In deze case wenste de ondernemer alleen Actuele Omzet zichtbaar te zien. Op de foto staan zijn 6 wasprogramma’s en bij elk is het aantal wassingen en de actuele omzet per wasprogramma direct zichtbaar. Ook te zien zijn het aantal auto’s en de totale dagomzet. “Deze cijfers zijn zeer belangrijk voor de te bepalen bedrijfsvoering”.

Wat opvalt in dit voorbeeld is dat bijna de helft van het aantal wassingen de twee goedkoopste wasprogramma’s betreft. Een uitdaging voor de ondernemer om deze klanten een duurder wasprogramma te laten kiezen. Slechts 1 klant heeft voor programma 5 gekozen. Misschien is het verstandig om dit wasprogramma te cancelen? Deze dagomzetten kunnen worden uitgeprint, maar ook een directe koppeling met de administratie (PC en/of smartphone) is mogelijk. Eventueel kasverschillen zijn ook direct zichtbaar. “Met deze historie van gegevens is ook beter in te schatten op welke dagen en tijdstippen extra personeel effectief ingezet kan worden. Het is zelfs mogelijk om deze cijfers te koppelen aan de buitentemperatuur. ”

Show & Zo
Contactloos betalen, kentekenherkenning en abonnement-wassen zijn tegenwoordig hot-items. “Maar ook het showelement tijdens de wassing wordt steeds belangrijker. Wij kunnen de wasstraat bijvoorbeeld voorzien van disco- en/of LED verlichting, maar ook van informatie schermen (narrowcasting ed).”

Meer Informatie
www.BubbleWashAutomation.nl
info@BubbleWashAutomation.nl
046-4110758
Deel dit artikel:

Leave a comment