Bron: BOVAG

De nieuwe Omgevingswet is voor de vijfde keer uitgesteld: het kabinet wil dat die ingaat op 1 januari 2024 in plaats van 1 juli 2023. Dat heeft minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer laten weten na een gesprek met onder andere BOVAG, Metaalunie en NRK (rubber- en kunststofsector). BOVAG is verheugd dat hij daarmee gehoor geeft aan lang gekoesterde wens om te zorgen dat de wet pas ingaat als zeker is dat er een ondernemersvriendelijk omgevingsloket is. Hoewel dit loket er dus over een half jaar pas is, adviseert BOVAG uzelf voor te bereiden.

Het kabinetsbesluit volgt op uitvoerige tests van het digitale omgevingsloket (formeel: Digitaal Stelsel Omgevingswet | DSO), waar ook BOVAG aan deel heeft genomen. Daaruit bleek dat het mogelijk is om op 1 januari een goed werkend, ondernemersvriendelijk loket gereed te hebben. “Dat is voor BOVAG altijd leidend geweest, niet de ingangsdatum van de Omgevingswet. We zijn blij dat onze herhaaldelijke inzet hiervoor zijn vruchten heeft afgeworpen’, licht Hannie Stappers van BOVAG toe. De eerdere streefdatum van 1 juli 2023 was echt onhaalbaar.” 

Afspraken

In een gesprek hebben vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, onder wie BOVAG-voorzitter Han ten Broeke, afspraken gemaakt met minister De Jonge over de randvoorwaarden voor het loket. “Het doet mij deugd om te zien dat al deze afspraken door de minister zijn opgenomen in de brief aan de Kamers”, reageert Ten Broeke. De afspraken moeten ervoor zorgen dat het loket ondernemers niet opzadelt met irrelevante informatie en maatregelen en niet leidt tot onnodige kosten. Bedrijfsleven en het ministerie van BZK gaan er samen voor zorgen dat deze afspraken worden gerealiseerd. BOVAG blijft ook na de invoering van het loket betrokken om een soepele overgang voor ondernemers te waarborgen.

Bereid u voor

Moet u al wat regelen nu duidelijk is dat de Omgevingswet op 1 januari 2024 ingaat? Ja en nee. U hoeft geen adviseur in te schakelen. Dat heeft geen zin en jaagt u onnodig op kosten. Maar er zijn wel een paar zaken waarvan het raadzaam is ze nu al te regelen:

1. Voorkom onnodige milieuleges
•    Met de komst van de Omgevingswet keren de milieuleges terug. Gemeenten kunnen straks voor MBA’s (milieubelastende activiteiten) leges gaan heffen. 
•    Als u een milieubelastende activiteit ontplooit die nog niet eerder is gemeld (en die mogelijk vergunningplichtig is), dan is het raadzaam dit nu al te regelen / formaliseren. Dan voorkomt u in ieder geval de milieuleges die weer terugkomen met de komst van de Omgevingswet. 
•    De check of u vergunningplichtig bent of meldingplichtig kunt u doen met de AIM-module: het huidige loket voor het bedrijfsleven. Daar kunt u kiezen voor het profiel Automotive en/of Tankstations. Vervolgens kiest u bij bedrijfsprofiel de relevantie activiteiten (die nog niet bekend zijn bij de gemeente) of de toekomstige activiteiten. Aan het eind kunt u de regels downloaden als pdf- of excel-bestand.

2. Documenteer afspraken
Documenteer huidige afspraken, uitzonderingsituaties en vrijstellingen. Vraag eventueel  om schriftelijke bevestiging / uittreksel als u deze niet digitaal of op schrift heeft zodat later – wanneer de systemen worden geïntegreerd – er niets zoek raakt en eerdere afspraken niet meer zijn op te halen. 

3. Dien lopende aanvragen in
Ondernemers met ontwikkelplannen vragen zich mogelijk af of de beoogde plannen nu moeten worden doorgezet of pas na inwerkingtreding van de Omgevingswet. Als de ontwikkeling past binnen het huidige bestemmingsplan, is het advies om de aanvraag in te dienen voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Deel dit artikel:

Leave a comment