Bron: Albert van der Linden van Kracht in Omgeving

Hoewel de Omgevingswet al diverse malen is uitgesteld zal deze zover het er nu uit gaat zien op 1 januari 2023 van kracht worden. Met deze nieuwe wet komt er een betere balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. Het grote voordeel is dat er meerdere vergunningstelsels aan de omgevingsvergunning worden toegevoegd en kunnen initiatiefnemers voor alle relevante wetgeving terecht bij een loket.

Lokaal gaat de wet voor meer afwegingsruimte en flexibiliteit zorgen. Zo mag een gemeente of waterschap zelf ruimere of juist strengere regels stellen en dus individueel maatwerk bieden aan gebruikers van de leefomgeving.

Maar wat betekent dit nu voor u als ondernemer?

“Er komt meer ruimte voor maatschappelijk initiatief. Burgers en ondernemers kunnen straks meedenken en meebeslissen over de inrichting van de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet maakt de vergunningverlening ook eenvoudiger, overzichtelijker en sneller. Dit biedt natuurlijk perspectieven maar ook valkuilen.

Een vergunning biedt naast verplichtingen ook rechten. Zeker het laatste is voor u als ondernemer essentieel voor uw bestaansrecht. Een onderneming start vaak klein en groeit in de loop der jaren. Doorgaans bent u niet dagelijks bezig met het bij houden van de regelgeving. Ook de omgeving verandert mee. Zo wordt of is er een nieuwe woonwijk nabij uw bedrijf ontwikkeld. Door de groei en de oprukkende bewoners komt een moment zoals klachten, geuroverlast, geluidsklachten, lichthinder, enz. Het gevolg: een hoop problemen met de overheid.

Wat mij als adviseur vaak opvalt is dat ondernemers vaak geen idee hebben welke vergunningen ze nu daadwerkelijk hebben. Vaak weet men wel dat er in het verleden een vergunning is aangevraagd  en ook hebben gekregen maar als ik vervolgens vraag “laat mij deze vergunningen eens zien” dan heeft de ondernemer deze niet direct voorhanden. Een veel gemaakte opmerking is dan: “De gemeente heeft deze toch” en juist daar ligt het probleem. In het verleden had je vergunningen nodig van de gemeente, de provincie en het waterschap. Met de komst van Omgevingsdiensten en de decentralisering van wetgeving, waarbij bevoegde gezagen overgegaan zijn van bijvoorbeeld provincie naar gemeente, heeft ook daar een verschuivingen gegeven in dossiervorming. Je kan er dus niet altijd vanuit gaan dat de overheid alle dossier en vergunningen heeft. Ik heb ook al eens meegemaakt dat vergunningen zijn vernietigd of niet terug zijn te vinden in het archief.

Zeker met de komst van de Omgevingswet is het raadzaam om alle vergunningen inzichtelijk te hebben en te kijken waar afwijkingen zitten. Ook is het handig om te weten of de bedrijfsvoering past binnen het bestemmingsplan. Een voorbeeld uit de praktijk. Een garagebedrijf in het zuiden van Nederland wilde zijn bedrijf verkopen. Wat bleek met de laatste wijziging van het bestemmingsplan was de functie veranderd van garagebedrijf naar wonen. De ondernemer was hiervan niet op de hoogte. Wijzigingen van dergelijke bestemmingen worden niet op perceel-/adresniveau doorgegeven. Immers wordt het gepubliceerd in het huis aan huis blad. Toch vervelend als je dit niet gezien hebt. Nu denk je: “mooi wonen levert meer op dan een bedrijfsbestemming”. Alleen jammer dat er bij de betreffende gemeente geen woningvoorraad aanwezig was. Concreet het perceel is niet meer te verkopen als garagebedrijf en je kan er ook niet op bouwen omdat er geen woningvoorraad is. Nu is dit wel een extreem geval, maar wijzigingen in bestemmingsplan komen meer voor dan je denkt. Ook ontwikkelingen van woningen nabij je bedrijf, wat kan leiden tot meer gehinderde en mogelijke klachten vanuit de omgeving. 

Ik adviseer dan ook om een zogenaamde quickscan uit te laten voeren waarbij alle aspecten in het omgevingsrecht worden bekeken en hiermee een overzicht te hebben van alle vergunningen, meldingen en een beoordeling of de activiteiten (nog) passen binnen het vigerende bestemmingsplan. Handig is om deze gegevens fysiek of digitaal bij elkaar te hebben. Vervolgens te kijken of na te gaan waar de afwijkingen zitten en tot slot deze afwijkingen te alsnog te legaliseren.”

Concreet bescherm uw rechten, dat maakt ondernemen leuk en voorkomt slapeloze nachten.

Vragen?

albert van der linden

Albert van der Linden

Adviseur in omgevingsrecht
www.krachtinomgeving.nl

Deel dit artikel:

Leave a comment