Juist in deze krappe arbeidsmarkt is het belangrijk om zuinig te zijn op uw medewerkers. Zij zijn een belangrijke schakel in het succesvol maken en houden van uw bedrijf. Door opleiding en ontwikkeling kunt u ze blijven boeien. Voor autowasbedrijven en tankstations is daar nu een nieuw opleidingsplatform voor: de Pitspro Academy.   

Bij goed ondernemerschap hoort ook goed werkgeverschap. En dat is meer dan het betalen van het salaris. “Goed werkgeverschap is ook medewerkers uitdaging in hun werk geven, ze hun werk leuk laten vinden en ze met ontwikkelingen mee laten gaan”, zegt Laura Weijland, arbeidsjurist bij BOVAG en bestuurslid bij het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf (OOMT). “Op deze krappe arbeidsmarkt is opleiding bovendien een belangrijke manier om mensen langer binnen een bedrijf te houden.” 

Motiveren
Het investeren in de persoonlijke groei van personeel zorgt bovendien ook voor gezondere medewerkers, die productiever en gemotiveerder zijn. Als ondernemers hiermee aan de slag willen, staan zij er niet alleen voor. BOVAG behartigt de belangen van leden, ook op het gebied van werkgeverschap, en helpt hen bij hun rol als goede werkgever, zoals met informatie en concrete handvatten. Een concrete manier om leden hierbij te ondersteunen is het nieuwe opleidingsplatform voor de tankstation- en autowasbranche: de Pitspro Academy. Branchemanager Erik Stern: “Voor het werk in deze branches hebben medewerkers geen diploma nodig. Het betekent daardoor vaak veel voor medewerkers als ze een opleiding krijgen aangeboden. Dit bevestigt hen in wat ze doen, geeft hen een gevoel van waardering. Opleiden is een belangrijke manier om mensen te motiveren en ook te behouden. En zo zorgen we ervoor dat de branche aantrekkelijk is en blijft voor huidige én nieuwe medewerkers.”  

Gratis opleidingen
Toen in 2020 het opleidingsfonds voor de tankstation- en autowasbranche werd opgeheven, besloot BOVAG de opleidingen zelf te gaan ontwikkelen. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, klantcontact en management. Stern: “Het ontwikkelen van de opleidingen, trainingen en cursussen hebben we met Innovam gedaan, die veel ervaring heeft met opleiden in de mobiliteitsbranche, en samen met een klankbordgroep van ondernemers werken we aan uitbreiding van het platform. Het totale aanbod is nu in een eigen omgeving te vinden op Pitspro.nl. Het zijn veelal kortdurende opleidingen, heel praktijkgericht en eenvoudig (online) toegankelijk. Het platform is eenvoudig in het gebruik en door een teamaccount aan te maken, kunt u de voortgang van uw medewerkers online monitoren, wat bijvoorbeeld handig is voor het voeren van functionerings- en voortgangsgesprekken. Bovendien kunnen BOVAG-leden en hun medewerkers de opleidingen gratis volgen.” 

Meer Informatie

Deel dit artikel:

Leave a comment