Bron: BOVAG

De onderhandelaars van werkgevers en vakbonden hebben vandaag een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao voor tankstations en wasbedrijven. De cao krijgt een looptijd van 15 maanden en voorziet in een loonsverhoging in twee stappen van in totaal 250 euro. De nieuwe cao moet ingaan op 1 januari 2024 en dan is ook meteen het eerste deel van de structurele loonsverhoging voorzien: 185 euro bruto per maand. De tweede verhoging, van 65 euro, vindt dan plaats op 1 december 2024. Voor parttimers zijn de bedragen naar rato.  

Verder hebben vakbonden en werkgevers afgesproken om de komende tijd te kijken naar modernisering van het zogenoemde ‘functiegebouw’. Dat dateert alweer uit 2009 en is door de ontwikkelingen in de sector achterhaald. Denk aan de forse uitbreiding van horeca-faciliteiten in de tankshop en de grote professionaliseringsslag in de autowasbranche. 

Jeugdlonen 
In het principeakkoord is ook afgesproken om de jeugdlonen fors te verhogen. Een jeugdige krijgt voortaan 90 procent van het loon van de leeftijdsschaal erboven. Dit geldt tot 20 jaar. 
Zowel deze ingrepen in de jeugdlonen, als de keuze voor een vaste loonsverhoging in plaats van een procentuele verhoging maakt de tank- en wasbranche extra aantrekkelijk voor instromers en jeugdigen. Bijvoorbeeld voor een bijbaan. Daarmee is de branche (weer) concurrerend met horeca en bijvoorbeeld supermarkten. 

Generatiepact 
Voor de oudere generatie medewerkers is een recht op variant 2 op het generatiepact overeengekomen. Een volwaardige RVU-regeling is voor de tankstation- en wasbranche niet betaalbaar en uitvoerbaar. Maar wat wel geregeld is, is dat een werknemer kan vragen om 70% arbeidsduur/85% salaris/100% pensioenopbouw. Voorwaarde is dat de werknemer zich maximaal drie jaar voor de AOW-leeftijd bevindt, minimaal 38 uur per week werkt en in functiegroep 1 t/m 4 valt. 

Werkgeversorganisaties BOVAG en Beta en de vakbonden leggen dit principeakkoord nu voor aan hun achterbannen. Enige haast is daarbij geboden omdat de nieuwe cao op 1 januari in zou moeten gaan. 

Deel dit artikel:

Leave a comment