Door de verandering van het klimaat neemt het probleem van de beschikbaarheid van voldoende water in de zomer toe. Vooral bij een hittegolf en langdurige droogte vragen Nederlandse drinkwaterbedrijven om waterbesparende maatregelen te nemen. Op hete dagen schiet het waterverbruik omhoog, want we douchen meer, we besproeien de tuin met kraanwater en voor de kinderen vullen we zwembadjes. Elk drinkwaterbedrijf is in principe voorbereid op die extra vraag naar water. Maar vooral als die warmte en droogte langer aanhoudt, dan is de beschikbaarheid van voldoende leidingwater ineens niet meer vanzelfsprekend.

Grootgebruikers
Wie boven de 300m3 uitkomt, is grootgebruiker en betaalt maar leidingwaterbelasting tot 300m3. Toch zitten er steeds meer gifstoffen, bestrijdingsmiddelen en medicijnen in het water. Dat is duur om te reinigen en wordt ook steeds duurder. Ook vanuit de politiek ontstaat de gedachte dat iedereen daaraan moet meebetalen, ook de grootverbruikers. Het principe is: “de vervuiler betaalt”.

Iedereen moet zijn steentje bijdragen
Moeten grootgebruikers niet gestimuleerd worden om zuiniger te worden met water? Wel als iedereen zijn steentje bij moet dragen. Door alle grootgebruikers leidingwaterbelasting te laten betalen over al het water dat ze gebruiken, wordt het veel eerlijker verdeeld: als je veel water gebruikt, betaal je daar ook belasting over. Deze kabinetsplannen kunnen grote gevolgen hebben voor de prijs van water voor de grootverbruikers.

Goed alternatief voor leidingwater
Bij de meeste wasstraten wordt nog steeds water gebruikt dat ook voor drinkwater uit de kraan wordt gebruikt. Mede omdat de continuïteit van de aanvoer van water uit die kraan in bepaalde perioden niet meer gewaarborgd kan worden en de plannen dat er leidingwaterbelasting betaald moet worden over het totale verbruik, kiezen steeds meer eigenaren van wasstraten voor water uit eigen bron.

Grondwater is duurzaam
Grondwater is een uiterst schone bron. Het is goedkoop en je kan probleemloos tien kuub water per uur oppompen. Een bron is in principe onuitputtelijk omdat er altijd weer water bij komt. Via de regen sijpelt het water de grond in en komt het op den duur gewoon weer in de bron terecht. Je kan eventueel water bufferen voor drogere periodes, maar ook als je dat niet doet blijft het systeem je van water voorzien. Ook tijdens piekmomenten.

remon

Aanboren van grondwater

Voor het boren van een waterbron wordt een bronboor installatie ingezet. Bronboringen mogen uitsluitend met specialistische apparatuur gedaan worden en een grondboorbedrijf moet daarnaast ook een officiële certificering hebben om het werk te mogen doen. Het landelijk opererend bedrijf Remon dat met meerdere vestigingen Nederland specialist is op het gebied van bronboringen, is zo’n gecertificeerd bronboor bedrijf dat gespecialiseerd is in alles wat met water te maken heeft. Het bedrijf met de slogan “passie voor water” heeft meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van bronboringen. Hoogopgeleide boormeesters hebben de kennis, ervaring en beschikken over de meest moderne apparatuur om een geschikte watervoerende laag aan te boren. Het bedrijf beschikt over meerdere ultramoderne boorwagens, waarmee ze op praktisch elk terrein een bronboring kunnen verrichten.

Perfect wasresultaat
Ook als het gaat om water uit eigen bron, is omgekeerde osmose de beste waterzuiveringsmethode.
Een moderne, compacte zuiveringsinstallatie zorgt er voor dat alle calcium, magnesium, ijzer en mangaan uit het grondwater gezuiverd wordt, waarbij tevens de hoeveelheid bicarbonaat aanzienlijk wordt verlaagd en het water uiteindelijk zo schoon is, dat het volledig vlekvrij opdroogt en het wasresultaat van de carwash wordt geoptimaliseerd tot in perfectie.

Besparingen
Een moderne pomp voor het oppompen van grondwater is uiterst energiezuinig en de energiekosten zijn daardoor zeer laag. Daarnaast heeft de zuiveringsinstallatie, in tegenstelling tot waterontharders, geen zout of andere chemicaliën nodig voor het ontharden en zuiveren van het water. Het slepen met zoutzakken is daarmee verleden tijd en er kan tegelijkertijd veel geld bespaard worden op de zoutkosten.

Een passende oplossing
Zorg dragen voor het milieu, maar ook continuïteit en kostenbesparing is erg belangrijk. Het aanleggen van een eigen waterbron is een passende oplossing voor de uitdagingen waarmee de carwashsector te maken krijgt. Over welk bedrijf de je dan moet kiezen voor het aanleggen van een dergelijke bron, daar zijn de eigenaren van wasstraten die al een eigen waterbron aan hebben laten leggen het unaniem met elkaar eens. Het bedrijf Remon maakt de slogan “passie voor water” namelijk meer dan waar. “Dit zijn de experts die weten waar ze het over hebben. Zij weten precies wat kan en wat niet kan en bieden een passende en bedrijfszekere oplossing, door het realiseren van de beste waterbron in combinatie met de laagste kosten.”

Samenwerking Remon en AquaXL

Zowel de firma AquaXL uit Oosterwolde als de firma Remon Waterbehandeling uit Marum hebben zich al enkele decennia binnen enkele branches gespecialiseerd in grondboringen en waterbehandeling & recycling. Met name AquaXL richtte zich ook op de car- en truckwashbranche. Robert Schipper van AquaXL: “Met Remon hebben we altijd een tweesporige relatie gehad.”

Hij vervolgt: “per September 2021 jl is besloten dat Aqua-XL en Remon Waterbehandeling nog intensiever zullen gaan samenwerken. Er waren al nauwe betrekkingen tussen beide bedrijven en er werd al veelvuldig gebruik gemaakt van machines en technieken van Remon Waterbehandeling.  Afgelopen maanden is het duidelijk geworden dat ook bij ons schaalvergroting noodzakelijk is om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Om de posities van beide bedrijven naar de toekomst toe verder te versterken is het gezamenlijke besluit genomen om Aqua-XL volledig te laten integreren in de Remon Waterbehandeling organisatie.”

Deel dit artikel:

Leave a comment