In deze rubriek Stand van Zaken pakken we nieuwsberichten uit het Vakblad CleaningStation van een lange tijd terug, en waar we een lange tijd niets meer van vernomen hebben, weer op. In deze editie Duurzaam Repareren Autowassen. De redactie van CleaningStation legde aan Harry Filon, directeur en oprichter van Duurzaam Repareren enkele vragen voor.

harry filon

Harry Filon, directeur en medeoprichter van Duurzaam Repararen 

Wanneer en waarom is Duurzaam Repararen opgericht.
Met wat voor doelstelling(en)?

“De stichting Duurzaam Repareren is in 2011 opgericht. Opdrachtgevers zoals verzekeraars en leasemaatschappijen en de consument (ANWB) wilden graag samenwerken met duurzame partijen, maar het was onduidelijk welk (automotive) bedrijf nu wel of niet duurzaam is. We hebben dus een normenstelsel ingericht en een auditprogramma dat wordt uitgevoerd door de Dekra en Kiwa.
Bedrijven die aan deze eisen voldoen, kunnen wij oprecht duurzaam noemen. Zij kunnen dus meedoen bij aanbestedingen en tenders en op de gunst van de consument rekenen. De eerlijkheid gebied ons wel te vermelden dat het programma zich heeft geëvolueerd.
Het in beeld brengen op welke zaken men nog niet voldoet aan de wettelijke, sociale en milieu eisen, heeft vooral als doel om dit samen met de ondernemer als nog voor elkaar te maken.”

Wanneer is onderdeel Autowassen geïntroduceerd? en waarom?

“Ik weet het eerlijk gezegd niet precies, maar het zal in 2014 of 2015 zijn geweest. Professioneel autowassen is op zich al duurzaam, in ieder geval veel duurzamer dan het op straat wassen. Toch zagen wij een grote variëteit aan duurzaamheidsniveaus.”

Aan welke eisen moet een wascentrum voldoen om een Duurzaam
erkenning te krijgen?

“Wij toetsen op gebied van Environment (milieu), Social (maatschappelijk) en Governance (wettelijk). De meeste eisen zijn generiek en gelden dus voor alle 3.000+ aangesloten bedrijven. Voor wascentra hebben wij echter ook specifieke eisen. Je moet dan denken aan de samenstelling en ingrediënten van de chemie (geen stoffen die blijvend schadelijk zijn voor het milieu of de gezondheid). En per wassing een maximale
dosering van chemie, energieverbruik en schoon water.”

Hoeveel waslocaties hebben inmiddels deze erkenning?

“Er zijn (helaas) maar enkele tientallen commerciële wascentra op ons programma aangesloten. Hiernaast zijn er ook wasplaatsen/ roll-overs aangesloten omdat het gesitueerd is bij een bij ons aangesloten bedrijf (garage, dealer, schadehersteller, etc). Toch blijft het een niche binnen ons totaal aan erkenningen (3.000+). Reden is denk ik dat andere automotive bedrijven aan ons programma moet deelnemen van hun opdrachtgevers (verzekeraars en leasemaatschappijen). Het is nog steeds zo dat de bestuurder van een lease auto en een verzekerde zelf bepaalt waar hij zijn auto laat wassen. Er is dus weinig druk vanuit de consument/opdrachtgevers. Op zich een gemiste kans. Want de meeste ondernemers willen wel aan de eisen voldoen die er wettelijk en maatschappelijk gesteld worden, maar weten niet hoe.
Ons programma brengt dit niet alleen feilloos in beeld, maar onze helpdesk en buitendienst helpen de ondernemers dit ook op te lossen, waar het nog niet op orde is.” 

Wat zijn de voordelen voor het wasbedrijf met een Duurzaam erkenning? 

“Helaas wordt ons keurmerk nog steeds gezien als een bordje aan de muur. Wij helpen de ondernemer aan de eisen te voldoen die aan een  goede en toekomstbestendige onderneming worden gesteld. Of het nu het maken van een RI&E is, het opstellen van een afvalstoffenregister of hoe je werkt aan duurzaam inzetbaar personeel. Het zijn allemaal onderdelen waarbij wij ondersteunen maar die bovenal in het belang van de ondernemer zijn.”

Hoe nu verder?

“Wij blijven zeker doorgaan met Duurzaam Autowassen. Het heeft weliswaar niet zo’n vliegende start gehad als bijvoorbeeld de autobedrijven. Met de krapte op de arbeidsmarkt, de stijgende energieprijzen en de toenemende roep om duurzaamheid van de consument, zal de wal het schip keren. Maar met name omdat wij merken dat ondernemers uit intrinsieke motivatie iets met duurzaamheid willen.
Ons programma is niet alleen een bordje op de muur. Het biedt de ondernemers een samenhangende aanpak van alle relevante onderwerpen en waar het (nog) niet voor elkaar is, de nodige ondersteuning.”

Deel dit artikel:

Leave a comment