Voor de carwashondernemer is het realiseren van schoon waswater van groot belang. Dit moet gebeuren op efficiënte wijze en zonder gebruik van chemie. Niet alleen voor het naspoelen, maar tijdens het hele wasproces. “De waterkwaliteit voldoet vanzelfsprekend in alle opzichten aan de specificaties voor het carwashbedrijf. Maar het is al net zo belangrijk dat AquaXL er voor zorgt dat ook tijdens piekmomenten ruim voldoende schoon water voorhanden is. Ook als het zaterdags de hele dag aanschuiven is”, aldus Robert Schippers van AquaXL

Waterzuiveringssystemen voor wasstraten zijn het fundament voor de volledige reiniging van voertuigen. Een hoge kwaliteit van het water zorgt ervoor dat er geen schade bij voertuigen voorkomen, vlekvrije en glanzende voertuigen. “De schaarste van leidingwater neemt alleen maar toe, vooral in de zomer merken we steeds vaker piekmomenten waarbij er niet genoeg beschikbaar is. Dit probleem wordt komende jaren steeds erger. Een investering in een eigen bron is de bron voor de toekomst.
Er is geen machine in wasstraat die zich zo snel terug verdiend dan een eigen bronwaterzuivering.”
“AquaXL heeft als doelstelling om hoogwaardige waterbronnen te boren met onbeperkte levensduur. Dan ontkomt u niet aan een diepere waterbron met een grotere boordiameter. Als we over een diepere bron spreken, hebben we het al gauw over een bron tussen de 70-400 meter.”

Kwaliteit bron: diepte
“AquaXL boort als moet tot een diepte van wel 600 meter. Een te ondiepe waterbron heeft vaak een slechtere en sterk wisselende waterkwaliteit (meer behandeling/zuivering van het water nodig) en is bijna nooit anaeroob (zuurstofvrij). Gevolg is een verstopping op termijn in de bronleiding.
Een te ondiepe waterbron heeft vaak een slechtere waterkwaliteit en wisselt op invloed van hemelwater. Zo kan een te hoog nitraatgehalte in het bronwater opduiken Diepere bron met royale diameter Kies daarom voor een diepere waterbron met een royale diameter.”

aquaxl

Kwaliteit bron: diameter
Een te kleine diameter heeft enkele nadelen. Zanddeeltjes dat mee omhoog komt met bronwater, onvoldoende ruimte om juist af te vullen en geen ruimte om vulbuizen goed te plaatsen. Met een grotere boordiameter bespaart u zichzelf deze teleurstelling.
Kwaliteit grondwater
Een waterdragende laag aanboren is geen grote kunst, maar om water aan te boren van een goede kwaliteit wel. Met hoge kwaliteitswater is immers minder zuiveringscapaciteit nodig. Daarom nemen onze boormeesters constant bodemmonsters die worden beoordeeld op ´waterdoorlatendheid´ en ´waterkwaliteit´. Watermonsters uit het bronwater worden opgestuurd naar het lab en onderzocht op alle in grondwater voorkomende stoffen (zoals zouten, natrium, natrium (EC), ijzer- en mangaanverbindingen, ammonium, zware metalen, chloor, nitriet, nitraat, sulfaat)

.

Geleidbaarheid water
“De resultaten worden door ons weer geanalyseerd. Kalk, ijzer en mangaan zijn relatief makkelijk uit water te verwijderen, alleen dit betekent niet dat het water dan ook geen vlekken of strepen meer veroorzaakt op voertuigen. Ook de ‘Elektrische geleidbaarheid’ (EC) van het water is belangrijk. Leidingwater bevat in Nederland een EC van tussen de 0,2 en 0,3. Wanneer het EC boven de 0,5 komt veroorzaakt dit witte vlekjes en strepen op voertuigen. Probleem met een Ionenwisselaar en waterontharder is dat het prima kalk uit het water haalt maar wel de EC-waarde verhoogd in plaats van verlaagd. Dit komt doordat een ionenwisselaar of ontharder spoelt met zout en er zoutresten achter blijven in het filter. Bij elke spoeling neemt de EC-waarde toe.

Membraamfiltratie
“Wij adviseren voor het wassen voor voertuigen altijd membraanfiltratietechniek. Hiervan hebben we verschillende modellen. Lage kosten en geen zout of andere chemicaliën nodig voor het ontharden en zuiveren van het water. Dus niet meer slepen met zoutzakken en enorm besparen op zoutkosten. Membraanfiltratie is een drukgedreven membraanproces dat vooral gebruikt wordt om organische stoffen zoals microverontreinigingen en meerwaardige ionen te verwijderen. Alleen het zuiverste water dringt door het membraan. Bacteriën, virussen, zout, ijzer- en mangaanverbindingen, ammonium, zware metalen, natrium, chloor, nitriet, nitraat, sulfaat en schadelijke gassen worden uit het water verwijdert. Met de membraanfiltratie worden zelfs schadelijke stoffen verwijdert die bij analyse van watermonsters niet worden opgemerkt. Maten voor de filterporiën liggen tussen 1 en 10 nm. 

Netwerktechnologie
Het systeem is voorzien van netwerktechnologie en kan online worden. Het ophalen van gegevens, aanpassingen of onderhoud zijn dus mogelijk op afstand. Het membraanfiltratiesysteem geeft zelf aan wanneer onderhoud noodzakelijk is.
Het grote kleurenscherm toont informatie over bijvoorbeeld de flow of de hoeveelheid gezuiverd water per jaar, per dag en zelfs per uur. Zo leggen we alle belangrijke gegevens vast om een optimale werking te garanderen.”

aquaxl

Lange levensduur
“Alle Membraamfiltraties worden grotendeels geleverd in RVS, dus zijn slijtvast en hebben een lange levensduur. Daarnaast kiezen wij er voor om onze membranen niet horizontaal te leggen. Dit heeft oa als voordeel: kostenbesparing, langere levensduur van de mombraam en behoud van waterkwaliteit.”

Beluchtingstoren
“Belangrijk is dat er goed gekeken wordt naar de geschikte toepassing. Bronwater bevat bodemgassen zoals methaan en waterstofsulfide, wat zal leiden tot stank, slijmvorming en bacteriegroei. Om dit te voorkomen gebruiken wij een Beluchtingstoren. Zo plaatsen we een buisventilator op de beluchtingstoren, vernevelaars in het vat en filtermatriaal in de beluchtingstoren. Met de beluchtingstoren regelt zichzelf wanneer deze verzadigd is met slijm. Dit gebeurt met schoon water uit het basin waardoor de spoeltijd minimaal is. Het filter vangt het slijm op. Hierdoor beschikt men altijd over schoon water”
AquaXl doet geen concessies in kwaliteit van waterwaarom goed als het beter kan. AquaXL voor streeploos- en kristal helder water.”

MEER INFORMATIE

Deel dit artikel:

Leave a comment