WashTec is Europees markleider in het plaatsen van wasinstallaties. Steeds vaker wordt de aanschaf van een wasinstallatie gekoppeld aan een waterzuiveringssysteem. Om in alle vragen en behoeftes te voorzien biedt de firma WashTec een drietal typen waterzuiveringssystemen: AquaPur, AquaBIO en de Kiesfilter  

AquaPur Modulair

Volledige flexibiliteit dankzij het modulaire constructieprincipe en dus voor elke locatie de juiste oplossing. Het modulaire systeem maakt het mogelijk om de installatie individueel aan te passen aan de locatie en kan probleemloos afgesteld worden op de waterbehoefte dan wel op eventuele nieuwe aggregaten.

AquaPur is modulair op te bouwen voor een roll-over, Takt roll-over, 2 of meer roll-overs naast elkaar en een korte wasstraat.
Voor de enkel portaal roll-over is een watercapaciteit van 2000 liter/uur voldoende, maar voor een korte wasstraat is al gauw 6000 liter/uur nodig. Er worden daarom een drietal opvangtanks aan het AquaPur-systeem gekoppeld en ook een extra filtervat (zie foto hieronder.)

washtec auqapur

voordelen:

-Waterterugwinning: vrijwel 100 % van het waswater. Voor Wax en schuim wordt leidingwater gebruikt. In de praktijk bereiken we ca. 85% waterrecycling

-Efficiënt en lucratief: beperk uw bedrijfskosten tot een minimum. Water wordt elk jaar schaarser en duurder.

-Flexibel en ruimtebesparend: dankzij het compacte ontwerp en de variabele opstellingsconcepten is installatie zelfs in de kleinste ruimtes mogelijk.

-Individueel aanpasbaar: de juiste installatie voor uw locatie en uw wasbedrijf.

-Modulair constructieprincipe: ontwerp uw waterterugwinningsinstallatie volgens uw wensen. U kunt kiezen uit verschillende opties en uw systeem op elk moment uitbreiden.

AquaPur Modular voor wie?

-Een  flexibel waterzuiveringssysteem dat kan worden uitgebreid qua capaciteit.

-Weinig ruimte heeft in de technische ruimte en veel belang heeft bij een waterzuiveringsinstallatie met een compact ontwerp.

-Een roll-over, takt of dubbele roll-over, truck-en buswasinstallatie of een korte wasstraat heeft
-Hoge recyclingspercentages wil hebben.

De AquaPur is tevens voorzien van:

WaterStop: Automatische schoon-water-nooduitschakeling bij eventueel overvullen.
WaterControl:  Schoonwaterbewakingssysteem voor transparantie bij het waterverbruik.
AntiSmell:  Ontgeuringssysteem voor geurpreventie: Voorkomt geuren voordat ze zich ontwikkelen.
SludgeSensor:  Automatische slibniveaumeting in de slibvangput: nog nooit was slibniveaumeting zo eenvoudig.

Afbeelding: schematische weergave van werking AquaPUR

AquaBIO

De oplossing voor volledig biologische afvalwaterbehandeling: de door AquaBio toegepaste biofilmmethode is de milieuvriendelijkste manier om sterk vervuild proceswater te zuiveren. Stoffen in het afvalwater worden door micro-organismen omgezet in lichaamseigen stoffen en koolstofdioxide. Zonder chemicaliën. Zonder toegevoegde middelen. En zonder kosten.

De voordelen:

-Volledig biologische afvalwaterbehandeling.
-Duurzaam schoon en geurloos gebruikt water.
-Hoge filtercapaciteit van 4,5 m³/uur.
-Hoog recyclingaandeel tot 85 procent.
-Zonder toevoeging van chemische producten tot 100 wasbeurten per dag.
-Compact ontwerp en variabel installatieconcept.

Afbeelding: schematische weergave van werking AquaBIO

Kiesfilter

Grote aantallen wasbeurten bij wasstraten en truckwash stellen bijzondere eisen aan de waterbehandeling. Kiesfilters MF zijn extra krachtig en maken het mogelijk tot 85 procent van het proceswater opnieuw te gebruiken. Betrouwbaar en met minimaal onderhoud. Een investering die zichzelf snel terugverdient dankzij de lage exploitatiekosten.

Ideaal voor bedrijven die

-Een bijzonder krachtige waterbehandeling willen voor wasstraten en truckwash.
-Grote aantallen wasbeurten verwerken.
-Waarde hechten aan minimaal onderhoud, hoge betrouwbaarheid en eenvoudige bediening.

Voordelen:

-De waterkwaliteit voldoet in alle opzichten aan de eisen voor autowasinstallaties.
-Snel rendement door verlaging van de exploitatiekosten.
-Hoog recyclingaandeel tot 85 procent.
-Minimaal onderhoud.
-Hoge betrouwbaarheid.
-Eenvoudige bediening.
-Optimaal voor elke toepassing dankzij modulaire opbouw.

washtec kiesfilter

Afbeelding: schematische weergave van werking Kiesfilter

Meer informatie

Deel dit artikel:

Leave a comment