Berrie Wolters
Eigenaar Stijn Schouterden heeft enkele decennia ervaring op het gebied van watermanagement en binnen de carwashbranche. Eerst als projectleider van slib- en waterhergebruik equipment en daarna als verkoper van wasinstallaties bij WashTec. In 2010 heeft hij BleuBlue opgericht betreffende waterrecyclingsystemen voor onder andere de carwashbranche. Momenteel zijn er binnen de carwashbranche in Nederland, Duitsland, Frankrijk en België zo’n 150 systemen operationeel. 

Bij het toepassen van een waterzuiveringssysteem, van BleuBlue of van een andere leverancier, dient rekening geworden te houden met een aantal belangrijke variabelen:

1. Voldoende oppervlakte voor bezinking
2. Voldoende volume voor beluchting
3. De nabehandeling

Stijn Schouterden, eigenaar van BleuBlue: “Een goede bezinking is bepalend voor het volledige proces. BleuBlue bouwt sludge-dispensers in de bezinkingsputten om natuurlijke voorkeursstromingen te doorbreken en de beschikbare oppervlakte in de put maximaal te benutten (betere bezinking van vuildelen).”  Bij de bouw van een geheel nieuw wascentrum is dit meestal geen probleem, er wordt immers begonnen met een blanco blad. De benodigde bezinkings- en beluchtingsvolumes kunnen probleemloos en optimaal op elkaar afgestemd worden.”
Het integreren van een waterrecyclingsysteem in een bestaand wascentrum is vaak een stuk ingewikkelder. Stijn Schouterden: “Een goede communicatie is dan heel belangrijk. Wij  communiceren dan ook rechtstreeks met de carwashondernemer en kunnen snel de oplossingen en beperkingen doornemen en voorkomen zo overbodige investeringen en tijdsverspilling.”

Verfijnde PLC-besturing

BleuBlue bouwt robuuste installaties met industriële componenten. Vuilwaterpompen die stenen van 3cm kunnen verwerken, Zwitserse vlinderkleppen, Duitse sensoren. Alles is gestandaardiseerd tot betrouwbare kwaliteitsleveranciers. “Onze PLC- sturing is door de jaren ervaring in de branche zo verfijnd dat op elk denkbare specifieke situatie binnen een carwash ingespeeld kan worden. Ook kunnen we op afstand inloggen en assistentie geven.”
In eerste instantie werkte BleuBlue enkel met mechanisch eenvoudige en zeer betrouwbare dompelbeluchters. “Al snel merkten we dat er voor steeds meer carwashuitbaters interesse was voor
een biologische waterzuivering. Samen met enkele specialisten bouwt BleuBlue ook hoogwaardige membraan- beluchtingssystemen met dragermateriaal voor een maximale reductie van biologische- en chemische zuurstof. Het voldoen aan de lozingsvoorwaarden is geen uitdaging meer voor ons bedrijf.”

Aanpassen aan drukte

Aanpassen aan drukte Omdat beluchten veel energie vraagt, passen we de beluchtingsintensiteit aan in functie van de drukte in de carwash. We gaan rustig beluchten op kalme wasdagen, op drukke
dagen wanneer er meer zuurstof nodig is om het water te zuiveren verhogen we automatisch het rendement van het systeem in functie van het aantal gewassen auto’s. Op dit ogenblik lopen er in bestaande waterzuiveringen in België en Nederland projectjes waarbij we enkel de bezinkingsputten en
het beluchtingssysteem een upgrade geven om zo met een beperkte investering beter recyclagewater te maken.

Hoe werkt het in stappen?

STAP 1
Maximale bezinking van de vaste en zwevende deeltjes in de slibvangput met sludge dispensers

STAP 2
Mechanische beluchting of adaptieve membraanbeluchting, uitbreidbaar met
biologisch dragermateriaal

bleublue

STAP 3
Nabezinking voor biologisch slib

STAP 4
Pompbekken

STAP 5
Zand- of mediafiltratie met adaptieve debietregeling

bleublue
Zuurstof vraag

Om een volledige biologische zuivering te realiseren moet de zuurstofvraag gecompenseerd worden. De zuurstofvraag wordt hoofdzakelijk bepaald door het aantal wassingen per dag en de kwaliteit van chemie. De biologische afbreekbaarheid van de chemie zorgt voor meer of minder belasting tijdens de waterzuivering. Omdat de geleidbaarheid van het recyclingwater de zuurstofopname sterk kan beïnvloeden wordt deze constant geregistreerd en tijdens de drukke “zout”- periodes kan er automatisch ingegrepen worden. Praktijk testen betreffende debieten en filtermaterialen maken van BleuBlue een toonaangevend specialist in zand- en mediafiltratie. Geen project binnen de carwashbranche is voor ons ingewikkeld, immers we plaatsen ook industriële filterinstallaties tot wel 300m³/u. Wij bouwen onze installaties alsof we zelf een carwash moeten runnen:

1. Betrouwbaarheid: de carwash moet ten alle tijden kunnen werken op gerecycleerd water. We plaatsen 2 pompen volgens het master-slave principe waarbij elke dag van pomp gewisseld wordt om de mechanische belasting te verdelen over de twee pompen. Mocht er een pomp uitvallen, kan de wasstraat op de tweede pomp verder werken. We voorzien noodprocedures in de sturing voor worse-case-scenario’s. “ik wil op zaterdag geen telefoon krijgen van een opgedraaide uitbater omdat een lampje rood flikkert” Als het druk is in de carwash, moet er gewassen en verdiend worden.

2. Eenvoud: logische concepten, eenvoudige mechanische onderdelen, minimale kritische sensoren.

3. Intelligentie in de PLC- sturing: onze installaties passen zich aan de drukte in de carwash aan, zowel filtersnelheid als beluchtingstijd en beluchtingsintensiteit zijn adaptief in functie van het aantal gewassen auto’s. Het “berekenen” van een waterzuivering voor een carwash is niet eenvoudig: de wasaantallen zijn soms extreem variabel dus is er geen constante vervuiling. De debieten die de recyclage installaties te verwerken krijgen zijn nooit stabiel. En er wordt ook nog eens gewerkt met verschillende chemiemerken. Op al deze variabelen dient een stabiel antwoord te komen. Hiervoor is kennis en ervaring nodig

.

Praktijkvoorbeeld: Carwash Leeuwarden

“De meest recente ombouw bij carwash Leeuwarden is een mooi voorbeeld van kennis en creativiteit. De bestaande (oude) waterrecycling zat wat het aantal wassingen betreft aan de technische capaciteitsgrens. Om de klant te overtuigen van de meerwaarde van een zandfilter, hebben we één maand onze testfilter ter beschikking gesteld. Met slechts een beperkt debiet was het resultaat snel duidelijk: de was- hal en wasinstallatie werden minder vuil en er moesten minder vaak schoongemaakt worden.
We hebben zonder bouwkundige aanpassingen de beluchtingsput een upgrade gegeven naar een beperkte biologie waardoor het rendement vervijfvoudigd. De pompcapaciteit werd met 30% opgevezen. Een mediafilter zorgt voor de afwerking.

“Tijdens de inbedrijfstelling was er al direct een stresstest: de carwash heropende en er werd gewassen tot wel 80 auto’s/uur. Met het oude recyclingsysteem zou een dergelijke hoeveelheid wassingen niet mogelijk zijn geweest, maar met ons nieuwe systeem kunnen de eigenaren van Carwash Leeuwarden zich concentreren op hun klanten en het wassen van auto’s.”

.

Meer Informatie

Deel dit artikel:

Leave a comment