Klanten gaan bij alle tien waterbedrijven komend jaar meer betalen voor drinkwater. Er zijn behoorlijke verschillen. Bij het merendeel van de waterbedrijven is sprake van een beperkte stijging van de variabele en vaste kosten in 2022, maar vier gooien hun prijzen vrij fors omhoog. Het gaat om Dunea, Waterbedrijf Groningen, Waternet en WMD.
 
De drinkwaterbedrijven hebben in november of anders begin december hun tarieven voor 2022 bekendgemaakt. Deze zijn door de aandeelhouders vastgesteld. Over de hele linie is een stijging te zien, zo blijkt uit het overzicht op basis van de informatie op de sites van de waterbedrijven. Zij geven als belangrijkste reden aan dat hun investeringen sterk toenemen in verband met onder meer klimaatverandering, bevolkingsgroei en duurzaamheid. Ook de flink gestegen energieprijzen worden genoemd.
 
In het overzicht zijn de bedragen voor het variabele tarief 
 
Klanten gaan bij alle tien waterbedrijven komend jaar meer betalen voor drinkwater. Er zijn behoorlijke verschillen. Bij het merendeel van de waterbedrijven is sprake van een beperkte stijging van de variabele en vaste kosten in 2022, maar vier gooien hun prijzen vrij fors omhoog. Het gaat om Dunea, Waterbedrijf Groningen, Waternet en WMD.
 
De drinkwaterbedrijven hebben in november of anders begin december hun tarieven voor 2022 bekendgemaakt. Deze zijn door de aandeelhouders vastgesteld. Over de hele linie is een stijging te zien, zo blijkt uit het overzicht op basis van de informatie op de sites van de waterbedrijven. Zij geven als belangrijkste reden aan dat hun investeringen sterk toenemen in verband met onder meer klimaatverandering, bevolkingsgroei en duurzaamheid. Ook de flink gestegen energieprijzen worden genoemd.
 
In het overzicht zijn de bedragen voor het variabele tarief (de kosten voor het verbruik per kubieke meter ofwel duizend liter water) en het vastrecht (een vast bedrag per jaar voor onder andere de aanleg en het onderhoud van waterleidingen) opgenomen. De vermelde prijzen gelden voor huishoudens die een redelijk normale hoeveelheid water verbruiken.
 
Overzicht van tarieven in 2022
 
Brabant Water
Dit waterbedrijf verhoogt komend jaar alleen het variabele tarief: van 0,89 naar 0,91 euro per kubieke meter water. In deze prijs zijn de Belasting op Leidingwater (BoL), de provinciale grondwaterheffing en 9 procent btw inbegrepen. Het vastrecht blijft met 76,13 euro hetzelfde en daarmee is Brabant Water een uitzondering. De maandrekening van een gemiddeld huishouden stijgt met bijna 2 procent.
 
Dunea
Een klant van Dunea betaalt in 2022 behoorlijk wat meer voor het kraanwater. Het variabele tarief gaat naar 1,07 euro, een toename met 7 cent. Het vastrecht stijgt met 4,06 euro naar 64,42 euro. Met btw meegerekend zijn de bedragen 1,17 euro en 70,22 euro.
 
Klanten gaan bij alle tien waterbedrijven komend jaar meer betalen voor drinkwater. Er zijn behoorlijke verschillen. Bij het merendeel van de waterbedrijven is sprake van een beperkte stijging van de variabele en vaste kosten in 2022, maar vier gooien hun prijzen vrij fors omhoog. Het gaat om Dunea, Waterbedrijf Groningen, Waternet en WMD.
 
De drinkwaterbedrijven hebben in november of anders begin december hun tarieven voor 2022 bekendgemaakt. Deze zijn door de aandeelhouders vastgesteld. Over de hele linie is een stijging te zien, zo blijkt uit het overzicht op basis van de informatie op de sites van de waterbedrijven. Zij geven als belangrijkste reden aan dat hun investeringen sterk toenemen in verband met onder meer klimaatverandering, bevolkingsgroei en duurzaamheid. Ook de flink gestegen energieprijzen worden genoemd.
 
In het overzicht zijn de bedragen voor het variabele tarief (de kosten voor het verbruik per kubieke meter ofwel duizend liter water) en het vastrecht (een vast bedrag per jaar voor onder andere de aanleg en het onderhoud van waterleidingen) opgenomen. De vermelde prijzen gelden voor huishoudens die een redelijk normale hoeveelheid water verbruiken.
 
Overzicht van tarieven in 2022
 
Brabant Water
Dit waterbedrijf verhoogt komend jaar alleen het variabele tarief: van 0,89 naar 0,91 euro per kubieke meter water. In deze prijs zijn de Belasting op Leidingwater (BoL), de provinciale grondwaterheffing en 9 procent btw inbegrepen. Het vastrecht blijft met 76,13 euro hetzelfde en daarmee is Brabant Water een uitzondering. De maandrekening van een gemiddeld huishouden stijgt met bijna 2 procent.
 
Dunea
Een klant van Dunea betaalt in 2022 behoorlijk wat meer voor het kraanwater. Het variabele tarief gaat naar 1,07 euro, een toename met 7 cent. Het vastrecht stijgt met 4,06 euro naar 64,42 euro. Met btw meegerekend zijn de bedragen 1,17 euro en 70,22 euro.
 
Evides Waterbedrijf
De drinkwatertarieven van Evides stijgen voor huishoudens minimaal: met 0,5 procent. Het variabele tarief is 0,94 euro (afronding) en de vaste kosten zijn 77,47 euro (beide inclusief btw).
 
Oasen
Oasen houdt de prijs naar eigen zeggen nagenoeg gelijk. Klanten betalen 1,20 euro voor een kubieke meter water en een vast bedrag van 81,75 euro, inclusief belastingen. Dit betekent dat de rekening van een gemiddeld huishouden volgend jaar 2,62 euro ofwel 1,31 procent hoger uitvalt.
 
PWN
De kosten van drinkwater stijgen licht in 2022, meldt PWN. Een gemiddeld huishouden is ongeveer 4,20 euro meer kwijt ten opzichte van dit jaar. Het variabele tarief is 1,34 euro en het vastrecht 61,89 euro (inclusief btw, exclusief BoL).
 
Vitens
Volgens het grootste waterbedrijf van Nederland wordt drinkwater iets duurder. De meeste klanten gaan zo’n 2 procent meer betalen, hetgeen neerkomt op enkele euro’s op jaarbasis. Inclusief btw wordt het variabele tarief 0,72 euro en het vaste tarief 47,96 euro
 
Waternet
Klanten van het Amsterdams waterbedrijf betalen 0,87 euro per kubieke meter in 2022 en zijn daarmee 4 cent duurder uit (bijna 5 procent). De vaste kosten gaan met 6,40 euro omhoog naar 82,82 euro per jaar.
 
Waterbedrijf Groningen
Dit drinkwaterbedrijf voert een behoorlijke verhoging door. De prijs voor een kubieke meter water gaat afgerond van 0,67 naar 0,72 euro (exclusief belasting) en het vastrecht van 52,15 naar 56,06 euro per jaar (eveneens exclusief belasting). Bij een gemiddeld verbruik van honderd kubieke meter per jaar betaalt een klant zo’n 1,78 euro per kubieke meter, met vastrecht en belastingen meegerekend. In 2021 is dit 1,68 euro.
 
WMD
De stijging van het variabele tarief is bij WMD het grootst. Drentenaren betalen volgend jaar 0,72 euro voor een kubieke meter kraanwater; dat is nu nog 0,63 euro. De stijging van het vastrecht is daarentegen beperkt: van 69,98 naar 70,68 euro. Voor een gemiddeld huishouden gaat de prijs zo’n 0,90 euro per maand omhoog, Drinkwater kost in 2022 maandelijks ongeveer 12,00 euro.
 
WML
Het Limburgse waterbedrijf komt met een beperkte verhoging. Het variabele tarief stijgt afgerond van 0,76 naar 0,78 euro en het vaste tarief van 87,25 naar 88,11 euro (in beide gevallen exclusief belastingen en toeslagen). Een gemiddeld huishouden betaalt komend jaar in totaal een bedrag van 230,50 euro voor drinkwater, ongeveer 3,74 euro meer dan in 2021.
 
Geen precariobelasting meer
Niet alle klanten krijgen volgend jaar een hogere rekening voor drinkwater. Een minderheid profiteert ervan dat gemeenten vanaf 1 januari 2022 geen precario voor ondergrondse leidingen meer mogen heffen. Behoorlijk wat gemeenten maakten hiervan dit jaar nog gebruik, waarna de waterbedrijven de belasting doorberekenden aan klanten uit deze gemeenten. Het is voor hen dus gunstig dat de precariobelasting nu verdwijnt.
 
Vergelijking met inflatiecijfer
Interessant is hoe het zit met de stijging van de drinkwatertarieven in vergelijking met de inflatie in 2022. Bij het maken van de koopkrachtberekeningen voor Prinsjesdag werd nog uitgegaan van 1,8 procent. Maar volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek was de inflatie in november de hoogste in veertig jaar: 5,2 procent ten opzichte van dezelfde maand in 2020. Als dit volgend jaar niet wezenlijk verandert, zullen de meeste drinkwatertarieven duidelijk minder stijgen dan het inflatiecijfer.
 
BRON: H2O waternetwerk
 
 
Deel dit artikel:

Leave a comment