Wolters Perspublicaties, uitgever van het vakblad CleaningStation, is al enkele jaren bezig om het verzendbestand te veranderen in een MARKETING-bestand. Niet alleen het adres om het vakblad van A naar B te versturen, maar enkele variabelen koppelen aan het adres. Het eerste bestand dat uitvoerig is nageplozen en is uitgewerkt betreft het WPP Tankstation & Carwash bestand. Hierin hebben we ons gericht op de commerciële carwashlocaties. Momenteel zijn we ook bezig met de bestanden Autoschadeherstel en Auto-Garages. Daar zullen we in de toekomst veelal hoogstwaarschijnlijk Niet-commerciële carwashes tegenkomen.

LANDELIJK

Uit het WPP Tankstation-Carwash bestand kunnen we legio selecties maken, waaronder:

Totaal aantal carwashlocaties commercieel                         1819

Hiervan zijn:

Wasstraat locaties      363
Roll-over locaties      1193
Wasbox locaties       1019 

WASSTRATEN

Er zijn 363 locaties in Nederland met een wasstraat. In totaal betreft het 370 wasstraat-eenheden. Hieronder een verdeling naar merken leveranciers

wpp data wasstraat merken

Wasstraat & Wasboxen
Van de 363 wasstraat locaties hebben er 208 ook wasboxen. Bij deze 208 wasstraat-wasboxlocaties bevinden zich 916  wasbox-eenheden:

Uitleg: er zijn 50 wasstraatlocaties die 2 wasboxen hebben. 60 wasstraten hebben 4 wasboxen etc

Wasstraat & Tankstations
Bij 92 wasstraat locaties bevindt zich ook een Tankstation. Hiervan zijn er 12 onbemand. 
Van deze 92 wasstraat & tankstation locaties bevinden zich bij 62 locaties ervan ook 1 of meerdere Wasboxen   

Wasstraat & Autobedrijven: 20 wasstraat locaties zijn tevens gelieerd aan een Autobedrijf

Wasstraat & Autopoetsen (VIP)
Van de 360 wasstraatlocaties worden er bij 97 locaties ook de ‘auto gepoetst’. Dit middels een VIP plaats, een interieurbaan of een echt autopoetsbedrijf.

.

ROLL-OVER

Er bevinden zich binnen het WPP Tankstation-Carwash bestand 1193 roll-over locaties.
Dit betreft hoofdzakelijk dus commerciële locaties

Roll-over & Wasboxen
Van de 1163 roll-over locaties bevinden er ook bij 552 WASBOXEN, en wel:

wpp data rollover wasboxen

Roll-over & Tankstations

Van de in totaal 1193 roll-over locaties (commercieel) bevinden zich maar liefst 986 bij een Tankstation. Niet vreemd aangezien dit een samenvatting betreft uit het WPP Tankstation & Carwash bestand.

Van deze 986 Tankstations zijn er 134 ONBEMAND (met stand-alone roll-over)

Merken & Zo
Hieronder enkele merken:

wpp data rollover oliemaat

OVERIG Roll-over
Van de 1193 roll-over locaties zijn er 226 ook gelieerd aan een Auto/Garage-bedrijf. Bij 124 roll-over locaties doet men ook iets met Autoschade

.

WASBOXEN

Binnen het WPP Tankstation & Carwash bestand bevinden zich
1019 WASBOX locaties

wpp data wasboxen locaties eenheden

Ander variabelen:

  • 709 Tankstationlocaties hebben 1 of meerdere wasboxen
  • 207 Auto/Garage locaties hebben 1 of meerdere wasboxen
  • 214 Wasstraat locaties hebben 1 of meerdere wasboxen
  • 552 Roll-over locaties hebben 1 of meerdere wasboxen
  • 117 Poets locaties hebben 1 of meerdere wasboxen

.

Meer Informatie

Mail uw vraag en/of opmerking naar
wppvakbladen@ziggo.nl

Deel dit artikel:

Leave a comment